Sunday, March 28, 2010

Kenapa enggan berubah?


Biasanya individu seperti ini malas untuk menghadapi rintangan-rintangan yang bakal dihadapi sekiranya mereka berubah daripada satu aktiviti yang biasa dilakukan kepada perubahan yang baru. Selain itu mereka juga kurang berkeyakinan terhadap hasil yang akan diterima nanti sama ada perubahan itu berkesan atau sebaliknya.

Faktor senioriti menyebabkan seseorang individu baru yang ingin membawa perubahan tidak diterima. Alasannya, mereka yang lama lebih memahami keadaan sekolah dan perubahan yang cuba dilakukan dianggap tidak berkesan

Faktor kurang berkeyakinan terhadap kemahiran dan kebolehan dalam mengaplikasikan teknologi baru seperti penggunaan komputer. Ada juga di antaranya yang takut terhadap penggunaan komputer dan tidak mahu belajar menggunakannya kerana ruang waktu yang sedikit untuk mempelajarinya

No comments:

Post a Comment