Wednesday, October 26, 2011

Pesanan Abi untuk Hasif..


Buat anakku, abi titipkan pesanan kekal agar menjadi panduan ketika dirimu memerlukan sekiranya ditakdirkan abi tiada disisi.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
(Surah Luqman, ayat 13)

Semat kukuh aqidah Islamiah di hatimu, Tiada Tuhan Selain Allah SWT dan Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah. Al-Quran itu petunjuk yang nyata, Sunnah Nabawi ikutan setiap masa. Pegang 3 perkara ini agar menjadi darah dagingmu sepanjang hayat.

"Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”
(Surah Luqman, ayat 16)

Ikhlas dalam setiap amal perbuatanmu kerana apabila ia diterima di langit, sudah tentu makhluk di bumi tidak akan menolaknya.

“Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.”
(Surah Luqman, ayat 17)

Selepas Hasif dilahirkan, abi azan dan iqamat ke telinga untuk mengingatkan kembali ikrarmu semasa di alam roh. Kedatanganmu ke dunia ini sebagai khalifah. Oleh itu, bertindaklah selayaknya untuk memakmurkan bumi Allah SWT ini, agar kehadiranmu penuh makna dan signifikan.

Apabila Hasif diuji Allah SWT dengan kesulitan, itu tandanya Allah SWT sedang menyatakan cinta-Nya kepadamu. Jangan sekali-kali berasa gundah. Ingatlah firman Allah SWT ini:

“Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?”
(Surah al-Ankabut, ayat 2).

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”
(Surah Luqman, ayat 18)

Pesanan abi yang terakhir, jagalah nama baik keluarga dan keturunanmu. Hasif merupakan pewaris aspirasi abi dan umi. Tiada harta dunia yang diwariskan, hanya nama baik keluarga yang dijaga dari satu generasi ke satu generasi.
No comments:

Post a Comment