Friday, December 5, 2008

Dia Seorang Guru

Dia seorang guru tua sebuah sekolab
Terdidik dalam negeri tanpa berjela ijazah
Penunggu setia sekolah desa bukan cuma ganjaran upah
Tidak juga mengharap kemilau gelar dan anugerah
Sekadar kerelaannya menggenggam suatu amanah

Yang mengangkat harga diri dan maruah
Dengan berbekalkan keyakinan dan hikmah
Dengan kelkhlasan had dan pasrah
Dengan tidak mengenal jemu dan penat-lelah
Yang diperkirakan kepuasan diri membangun ummah
Berlandas paksi yang jelas dalam tuju-arah.

Dia seorang guru pengganti ayah ibu
Dia seorang guru pembentuk generasi baru
Dia seorang guru pembina insan sepadu
Dia seorang guru pewaris tamadun ilmu
Yang terus hidup sepanjang waktu
Diimbau berbunyi dilihat bertemu.

Ismail Haji Adnan
1989

sajak di atas aku ambil dari blog http://blog.azhad.com..

Penempatan guru sandaran terlatih akan diketahui tidak lama lagi. Di mana agaknya aku akan dihantar nanti?

No comments:

Post a Comment