Saturday, July 18, 2009

Antara Aspek Kelemahan BI di Peringkat Sekolah Rendah

1. Kekurangan Guru BI
Contohnya, sebuah sekolah yang ada 12 kelas tetapi hanya ada 2 orang Guru BI. Akibatnya 2 orang guru itu terlalu terbeban. Akibatnya juga guru lain dipaksa/terpaksa mengajar BI.

2. English syllabus
Syllabus yang ada sekarang tidak menggariskan elemen-elemen bahasa yang perlu diajar/dipelajari pada satu-satu tahap berbandingan syllabus lama (sebelum 1983). Dalam syllabus lama, semua aspek/elemen bahasa yang perlu diajar/dipelajari oleh murid pada satu-satu tahap sudah disediakan. Ini membolehkan mana-mana guru boleh mengajar walaupun dia buka guru BI. Pada ketika itu, guru pengkhususan AM bukan seperti sekarang. Contohnya, pada Primary 3 murid sudah mula belajar tajuk 'Comparison of adjective'.(good,better,best). Banyak kebaikan syllabus lama. Tak dapat hendak cerita di sini. Ini kesilapan kita menukar syllabus BI semasa kita menukar kurikulum lama (KLSR kepada KBSR dalam 1983). Semua kita tidak berani hendak sebut perkara ini kerana ini merupakan kesilapan besar. Apa yang kita berani sebut sekarang ialah, guru BI lemahlah, hendak import guru BI lah dan sebagainya. Macam-macam ada. Sekadar cetusan minda. terima kasih.

kredit to Cikgu Andrew Sirai ak Benang, Guru Besar SK Penghulu Imban

No comments:

Post a Comment